Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów dwa autorskie programy:

 • SOS Rodzinie
 • Spartakus

 


Programy realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

Oba programy są realizowane nieodpłatnie (wstęp wolny).

 

Pragniemy w oparciu o zaproponowane zajęcia promować zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród naszych mieszkańców.

 

 

SOS Rodzinie

 

Program „SOS RODZINIE” realizacja: od 07 września do 15 grudnia 2019 roku.

 

 

OPIS PROGRAMU:

 

 • Zajęcia prowadzone w pływalniach UCSiR: PŁYWALNI KONCERTOWA, PŁYWALNI HIRSZFELDA oraz PŁYWALNI MOCZYDŁO
 • Program skierowany do  rodzin (rodzice i dzieci, najbliżsi krewni) – tzw. „grupy rodzinnej”, która po wypełnieniu deklaracji otrzymuje  Paszport „SOS RODZINIE”, upoważniający do bezpłatnego korzystania z zajęć.

 

 

Harmonogram prowadzonych zajęć:

 

l.p

Nazwa Obiektu

Dni zajęć

Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób

Ilość torów

Rodzaj zajęć

UWAGI

1.

Pływalnia Koncertowa

sobota

 

I Grupa 09.45-10.45

max. 18 osób

II Grupa 10.15-11.15

max. 18 osób

 

3 tory

 

 3 tory 

Pływanie rekreacyjne rodzinne

Zajęcia od 07 września do 15 grudnia 2019r.

 

2.

Pływalnia Koncertowa

niedziela

 

I Grupa 10.15-11.15

max. 18 osób

II Grupa 10.45-11.45

max. 18 osób

 

3 tory

 

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne

3.

Pływalnia Moczydło

niedziela

 

I Grupa 11.45-12.45

max. 14 osób

 

2 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne

Zajęcia od 08 września do 15 grudnia 2019r.

 

4.

Pływalnia

Hirszfelda

sobota

 

I Grupa 14.45-15.45

max. 18 osób

II Grupa 15.15-16.15

max. 18 osób

 

3 tory

 

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne

Zajęcia od 07 września do 15 grudnia 2019r.

 

5.

Pływalnia

Hirszfelda

niedziela

 

I Grupa 15.45-16.45

max. 18 osób

II Grupa 16.15-17.15

max. 18 osób

 

3 tory

 

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne

 

Jak zapisać się do programu „SOS RODZINIE”?

 

 • Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu (ZOS Koncertowa lub ZOS Hirszfelda) wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu).
 • Wypełniony „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawą do sporządzenia i wydania Paszportu „SOS RODZINIE”.
 • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
 • Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu, a od niepełnoletnich legitymacji szkolnych oraz Paszportu „SOS RODZINIE”, który na czas zajęć jest pozostawiany w recepcji pływalni.
 • Uczestników, biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin Pływalni oraz Regulamin Programu „SOS Rodzinie”. 

 

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

godziny schemat

 

Do 15 minut - czas na przygotowanie się do zajęć

30 minut - zajęcia w wodzie

15 minut -  czas na przygotowanie się do opuszczenia pływalni

 

 sos rodzinie17 plakat1c 2018up STRONA

 

 

Spartakus

 

Realizacja: 09 września do 12 grudnia 2019 roku.

 

 

OPIS PROGRAMU:

 

 • Zajęcia prowadzone w obiektach UCSiR: Pływalni Koncertowa, hala Arena Ursynów oraz ZOS "Hawajska"
 • Zajęcia bezpłatne z instruktorem skierowane do młodzieży szkolnej.
 • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestników biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin obiektu oraz Regulamin Programu „Spartakus”. 

 

 

 

Harmonogram prowadzonych zajęć:

l.p

Nazwa Obiektu

Dni w których odbywają się zajęcia

Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób

Ilość sektorów/torów

Rodzaj zajęć

Uwagi

1.

 Centrum Tenisa

Poniedziałek

 

 

 

Środa

I Grupa 15.00 - 16.00
max.10 osób

II Grupa 16.00 - 17.00
max. 10 osób

I Grupa 15.00 - 16.00
max.10 osób

II Grupa 16.00 - 17.00
max. 10 osób

Sala treningowa

Tenis stołowy

Zajęcia od 09.09 do 11.12.2019r.

2.

Arena
Ursynów

Poniedziałek

 

 

 


Czwartek

 

I Grupa 16.15 - 17.15
max. 12 osób

 

II Grupa 17.15 - 18.15
max. 12 osób

 


I Grupa 16.15 - 17.15
max. 12 osób

 

II Grupa 17.15 - 18.15

max. 12 osób

 

 Sala Konferencyja

"Zajęcia umysłowe" - nauka i doskonalenie gry w szachy

Zajęcia od 10.09 do 12.12.2019r.

3.

Pływalnia Koncertowa

Środa

I Grupa 15.30 - 16.00 
max. 12 osób

 

2 tory

 

Nauka pływania/doskonalenie pływania

Zajęcia od 11.09 do 11.12.2019r.


 

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

godziny schemat

 

Do 15 minut - czas na przygotowanie się do zajęć

30 minut - zajęcia w wodzie

15 minut -  czas na przygotowanie się do opuszczenia pływalni

 

 

 

 

 spartakus17 plakat1a STRONA

 

Copyright © 2013 UCSiR