CENNIK: trening obwodowy, siłownia

 

 NAZWA KARNETU CENA
 Karta Klienta UCSiR 5 zł 
Bilet jednorazowy NOWY KLIENT 1 zł
Bilet jednorazowy 15 zł
Karnet 4 wejścia 59 zł
Karnet 8 wejść 89 zł
Karnet PORANNY + weekend 69 zł
Karnet OPEN 99 zł

 

CENNIK STUDENT/SENIOR

 

 NAZWA KARNETU CENA 
 Bilet jednorazowy 10 zł 
Karnet PORANNY + weekend 49 zł 

 

CENNIK SENIOR

 NAZWA KARNETU CENA 
Karnet 4 wejścia  29 zł 
Karnet 8 wejść  49 zł 
Karnet OPEN  79 zł 

 

 

* obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 oraz w soboty.

** karta upoważnia do zakupu usług oferowanych w UCSiR.

 

Czas trwania zajęć trening obwodowy - 45 minut z instruktorem.

 

Karnet ważny jest 30 dni od daty pierwszego wejścia Klienta na trening lub zajęcia.

Copyright © 2013 UCSiR