Autorski program UCSiR "WODA, MÓJ PRZYJACIEL"

 

 

Zajęcia pływania odbywają się w grupach, tworzonych przez instruktora po pierwszych zajęciach. Pod uwagę brany jest wiek oraz umiejętności pływackie dziecka, na podstawie których dzieci młodsze mogą zostać przypisane do grup bardziej zaawansowanych, a dzieci starsze do grup początkujących. Cykl szkolenia trwa 16 tygodni w każdej grupie.

 

 

 1. Programem objęte są dzieci 6 letnie oraz 1 opiekun dziecka.
 2. Program realizowany jest w Pływalniach UCSiR: Moczydło, Hirszfelda, Koncertowa.
 3. Zajęcia prowadzone są przez instruktora UCSiR w oparciu o przygotowane wytyczne oraz program szkoleniowy.
 4. Rodzic wraz z dzieckiem czynnie uczestniczy w zajęciach poprzez wykonywanie prezentowanych przez instruktora ćwiczeń.
 5. Czas trwania 1 jednostki ćwiczebnej rozkłada się według poniższego schematu:

 

godziny schemat

 

Do 15min - czas na przygotowanie się do zajęć

30 minut - zajęcia w wodzie

15 min -  czas na przygotowanie się do opuszczenia pływalni

 

 1. Program obejmuje 16 zajęć, realizowanych w wybranych wcześniej dniach i godzinach oraz 1 wskazanej wcześniej pływalni.
 2. Opłatę za przystąpienie do Programu wnosi się jednorazowo. Po wniesieniu opłaty otrzymuje się „Kartę rabatową”, która jest ważna do momentu zrealizowania 16 jednostek.
 3. Koszt całego „Programu” dla dziecka i jednego Rodzica, wynika z kwoty jednostkowej godzinnego pobytu w strefie płatnej – 11,00 x 16 zajęć.
 4. Za przekroczenie godzinnego czasu przebywania w strefie płatnej, dokonywana będzie dopłata w wysokości 0,50 zł za minutę. Opłata ta pobierana będzie z „Karty”, co w rezultacie skutkować będzie skróceniem cyklu zajęć (16 przy zachowaniu 60 min. w strefie płatnej za wyżej określone kwoty).
 5. Po wyczerpaniu limitu kwoty (przypadki przekroczeń limitowanego czasu w strefie płatnej, tj. 60 minut) dla realizacji pełnego programu możliwy jest zakup biletów jednorazowych w cenie biletu ulgowego obowiązującego na danej pływalni.
 6. Nie przewiduje się przedłużania ważności „Karty” i zwrotu jakiejkolwiek kwoty za nie zrealizowane zajęcia z winy Uczestnika zajęć.

 

 

 

Zajęcia Woda Mój Przyjaciel – Foki na pływalniach UCSiR edycja wrzesień-grudzień 2017

sprzedaż rozpocznie się 5.09.2017r.

 

Pływalnia Hirszfelda:

- zajęcia w soboty w godz. 16.00-16.30 oraz 16.30-17.00 (2 grupy) w okresie 09.09-30.12.2017 (16 zajęć) z wyłączeniem z wyłączeniem 11.11.2017
- zajęcia w niedziele w godz. 16.00-16.30 oraz 16.30-17.00 (2 grupy) w okresie 10.09-24.12.2017 (16 zajęć),

 

Pływalnia Koncertowa:

- zajęcia w soboty w godz. 13.00-13.30 oraz 13.30-14.00 (2 grupy) w okresie 09.09-30.12.2017 (16 zajęć) z wyłączeniem z wyłączeniem 11.11.2017
- zajęcia w niedziele w godz. 13.00-13.30 oraz 13.30-14.00 (2 grupy) w okresie 10.09-24.12.2017 (16 zajęć),

 

Pływalnia Moczydło:

- zajęcia w soboty w godz. 9.00-9.30 oraz 9.30-10.00 (2 grupy) w okresie 09.09-30.12.2017 (16 zajęć) z wyłączeniem z wyłączeniem 11.11.2017

 

 

 

Harmonogram zajęć

 


Miesiąc

sobota

Miesiąc

niedziela

Wrzesień

9

Wrzesień

10

Wrzesień

16

Wrzesień

17

Wrzesień

23

Wrzesień

24

Wrzesień

30

   
       

Październik

7

Październik

1

Październik

14

Październik

8

Październik

21

Październik

15

Październik

28

Październik

22

   

Październik

29

       

Listopad

4

Listopad

5

z wyłączeniem  11.11.2017

Listopad

18

Listopad

12

Listopad

25

Listopad

19

   

Listopad

26

       

Grudzień

2

Grudzień

3

Grudzień

9

Grudzień

10

Grudzień

16

Grudzień

17

Grudzień

23

Grudzień

24

Grudzień

30

   

 

Zajęcia w dniu  24.12.2017r. przeniesione na godzinę:

1: 12.30

2: 13.00

 

 

woda moj przyjaciel 17 plakat2a STRONA

 

 

 

Etap wstępny – „FOKI”

 

 

Nauka pływania dla dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do klas „0”

Etap wstepny - Foki

Oswajanie z wodą poprzez zabawę i ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów do nauki pływania. Ważnym elementem zajęć jest aktywne uczestnictwo rodziców, którzy sami prowadzą ćwiczenia w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez UCSiR.

 

Zajęcia z doświadczonymi instruktorami pływania.
Aktywny udział rodziców w zajęciach! Bliskość rodzica i wspólne pływanie pozwala dziecku czuć się bezpiecznie, pomaga przezwyciężyć lęk przed wodą, zachęca do zabawy i przynosi dużo radości.
Każdy uczestnik na koniec edycji - ostatnie zajęcia - otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

Etap wstępny - FokiSUPER CENA!

 

Koszt udziału dziecka w zajęciach – 0 zł, Rodzica – 11zł!

 

Zapraszam wszystkie dzieci na zajęcia "Woda, mój przyjaciel".
Dowiecie się, że są "makarony" których się nie je, jak przemieścić piłkę w wodzie nie dotykając jej i że usta i nos to fabryka "bąbli".
Zajęcia oswajania z wodą to świetna zabawa!

 

W zajęciach czynnie uczestniczą rodzice. Obecność opiekuna ułatwia prowadzenie początkowej nauki pływania. Dzieci czują się bezpieczniej, szybciej oswajają się ze środowiskiem wodnym, szybciej pokonują lęk przed wodą, chętniej uczestniczą w grach i zabawach, z entuzjazmem wykonują ćwiczenia mające na celu opanowanie umiejętności koniecznych do właściwej nauki pływania.

 

Etap I – „MEDUZY"

 

Nauka podstaw pływania dla dzieci w wieku 6-9 lat

Etap I - Meduzy

Samodzielne wykonywanie ćwiczeń. Rozwijanie zdobytych umiejętności.

 

 • Nauka wchodzenia do wody i wychodzenia z wody po drabince i z brzegu,
 • Nauka „oddychania w wodzie”,
 • Nauka wstrzymywania powietrza i otwierania oczu pod wodą,
 • Nauka nurkowania na wodzie płytkiej i poszukiwania przedmiotów zanurzonych w wodzie,
 • Nauka przechodzenia w wodzie pod przeszkodami i przez przeszkody,
 • Nauka leżenia na wodzie na plecach i na brzuchu z przyborami i bez przyborów,
 • Nauka skoków do wody płytkiej na nogi z brzegu i murka,
 • Zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.

 

Etap II – „KIJANKI"

 

Nauka pływania dla dzieci w wieku 7-9 lat

Etap II - Kijanki

Nauka ruchów napędowych nóg do kraula i stylu grzbietowego. Doskonalenie poznanego materiału poprzez zabawę. Możliwość uzyskania karty pływackiej.

 

 • Nauka ruchu napędowego nóg na piersiach i na grzbiecie z przyborami i bez przyborów,
 • Nauka pływania na piersiach z zanurzaniem głowy i wydechem do wody z przyborami i bez przyborów,
 • Nauka pływania na boku lewym i prawym z pracą nóg do kraula,
 • Nauka poślizgów na piersiach i na grzbiecie z odbiciem od ściany basenu obunóż, szybowaniem i przejściem do płynięcia strzałką,
 • Nauka przepływania strzałką na piersiach przez zatopione na płytkiej wodzie przeszkody,
 • Nauka nurkowania,
 • Nauka skoków do wody głębokiej na nogi z brzegu, murka i słupka z asekuracją. Wypływanie po skoku na grzbiecie z pracą nóg,
 • Zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.

 

Etap II – „ORKI”

 

Nauka pływania dla dzieci w grupach wiekowych: 10-12 ; 13-16 lat

 

Nauka ruchów napędowych do kraula i stylu grzbietowego. Doskonalenie poznanego materiału poprzez zabawę. Możliwość uzyskania karty pływackiej.

 

 • Nauka ruchów napędowych ramion do kraula i do stylu grzbietowego,
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do stylu grzbietowego,
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do kraula,
 • Nauka i doskonalenie skoków do wody ze słupka na nogi i na „bombę”,
 • Nurkowanie na wodzie głębokiej przez przeszkody i po zatopione przedmioty,
 • Zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.

 

Etap III – „ŻABKI”

 

Nauka pływania dla dzieci w grupach wiekowych: 10-12 ; 13-16 lat

Etap III - Żabki

Nauka pływania stylem klasycznym. Doskonalenie umiejętności i techniki pływania poprzez ćwiczenia, zabawę, gry oraz rywalizację. Możliwość uzyskania karty pływackiej.

 

 • Nauka ruchów napędowych nóg i ramion do stylu klasycznego,
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do stylu klasycznego,
 • Nauka skoków do wody na głowę,
 • Zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.

 

Etap III – „DELFINY”

 

Doskonalenie pływania dla dzieci w grupach wiekowych: 10-12 ; 13-16 lat

 

Nauka pływania stylem motylkowym (delfinem), doskonalenie pływania poznanymi stylami.

 

 • Nauka ruchów napędowych nóg i ruchu tułowia do delfina,
 • Nauka ruchów napędowych ramion do delfina,
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do delfina,
 • Doskonalenie techniki pływania poznanymi stylami.

 

LEKCJE PŁYWANIA indywidualne lub w grupach dwuosobowych

 

Cel – Nauka pływania od podstaw oraz doskonalenie pływalnia na każdym poziomie umiejętności.

 

 • Indywidualne podejście do uczącego się dziecka, duży komfort zajęć i szybsze efekty nauki.
 • Lekcje prowadzone przez doświadczonych instruktorów pływania UCSiR,
 • Możliwość wyboru pływalni UCSiR, instruktora, dogodnych dni i godzin zajęć,
 • Indywidualne podejście do uczącego się dziecka, duży komfort i szybsze efekty nauki.

 

PŁYWANIE SPORTOWE dla młodzieży

 

 • Doskonalenie techniki pływania wszystkimi stylami – techniki sportowe.
 • Poprawa ogólnej kondycji i wytrzymałości organizmu
 • Kształtowanie cech motorycznych,
 • Nauka skoków startowych,
 • Nauka nawrotów.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów z pływania na wyższe uczelnie, kursów ratowniczych i kursów nurkowania.

 

 

 

Copyright © 2013 UCSiR