Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji informuje, że od dnia 8 grudnia 2016r., pływalnie: Koncertowa, Moczydło oraz Hirszfelda, będzie realizowany program "Karta Dużej Rodziny".

Szczegóły w tabeli poniżej.

 

 

Partner Adres miejsc, w których będą przyznane szczególen uprawnienia Zakres szczególnych uprawnień
Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji
Pływalnia Hirszfelda
ul. Ludwika Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
1) Bilet normalny jednorazowego wstępu uprawniający osoby powyżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni (bez saun) przez 60 min. w strefie płatnej - 9.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.
2) Bilet Ulgowy jednorazowego wstępu uprawniający osoby poniżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni ( bez sauny) przez 60 min. w strefie płatnej-6.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.
Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji
Pływalnia Koncertowa
ul. Koncertowa 4
02-784 Warszawa
1) Bilet normalny jednorazowego wstępu uprawniający osoby powyżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni (bez saun) przez 60 min. w strefie płatnej - 9.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.
2) Bilet Ulgowy jednorazowego wstępu uprawniający osoby poniżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni ( bez sauny) przez 60 min. w strefie płatnej-6.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.
Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji
Pływalnia Moczydło
ul. Pod Strzechą 3
02-798 Warszawa
1) Bilet normalny jednorazowego wstępu uprawniający osoby powyżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni (bez saun) przez 60 min. w strefie płatnej - 9.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.
2) Bilet Ulgowy jednorazowego wstępu uprawniający osoby poniżej 18 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, do skorzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni (bez sauny) przez 60 min. w strefie płatnej-6.00 zł. Bilet obowiązuje 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia pływalni.

Copyright © 2013 UCSiR